آخرین اخبار تصویری

1395/07/19 17:00
جلسه هماهنگی و هم‌یاری برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور نظام ملک‌شاهی؛ معاون سیاسی اجتماعی فرماندری اسلام‌شهر، علی درویشی؛ رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسلام‌شهر، کریم نایبی رییس شورای شهر،
1395/07/15 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر ، محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران با حضور خود در شهرستان اسلامشهر با حقیقی فرماندار شهرستان دیدار کرد
1395/07/12 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر کارگروه رفع موانع تولید در محل واحد تولیدی صنعتی ایستا تحکیم پارت با حضور صوفی معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ، درویشی رئیس اد
1395/07/12 08:45
ثبت نام اينترنتي سرشماري نفوس و مسكن در اداره صنعت ، معدن و تجارت
1395/06/31 08:30
به گزارش روابط عمومي اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر بازرسان این اداره طی گشت مشترک با اداره آگاهی و شبکه بهداشت قادر به کشف کارگاه تولید لواشک و آلوچه غیر بهداشتی شدند.
1395/06/02 16:00
تصفیه خانه شرکت خوشگوار به مناسبت فرارسیدن هفته دولت افتتاح گردید
1395/05/23 10:15
بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت طی بازرسی های میدانی موفق به کشف بیش از 12000 نخ سیگار قاچاق به ارزش 21/743/000 ریال شدند
1395/05/23 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر این انتخابات با حضور اعضاء انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان برگزار گردید.
1395/05/23 10:35
بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت طی گشت مشترک با اداره آگاهی شهرستان موفق به کشف 2000 کیلوگرم آرد خبازی شدند
1395/05/11 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر این جلسه که با حضور صوفی معاون برنامه ریزی و اداری مالی درویشی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اسلامشهر ،شایسته رئیس اداره حفاظت محیط زیست

محتوای صفحه اصلی

تاریخ و زمان

يكشنبه 2 آبان 1395
Sunday 23 October 2016

آخرین اخبار چرخشی

1395/07/19 17:00
جلسه هماهنگی و هم‌یاری برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور نظام ملک‌شاهی؛ معاون سیاسی اجتماعی فرماندری اسلام‌شهر، علی درویشی؛ رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسلام‌شهر، کریم نایبی رییس شورای شهر،
1395/07/15 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر ، محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران با حضور خود در شهرستان اسلامشهر با حقیقی فرماندار شهرستان دیدار کرد
1395/07/12 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر کارگروه رفع موانع تولید در محل واحد تولیدی صنعتی ایستا تحکیم پارت با حضور صوفی معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ، درویشی رئیس اد
1395/07/12 08:45
ثبت نام اينترنتي سرشماري نفوس و مسكن در اداره صنعت ، معدن و تجارت
1395/06/31 08:30
به گزارش روابط عمومي اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر بازرسان این اداره طی گشت مشترک با اداره آگاهی و شبکه بهداشت قادر به کشف کارگاه تولید لواشک و آلوچه غیر بهداشتی شدند.
1395/06/02 16:00
تصفیه خانه شرکت خوشگوار به مناسبت فرارسیدن هفته دولت افتتاح گردید
1395/05/23 10:15
بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت طی بازرسی های میدانی موفق به کشف بیش از 12000 نخ سیگار قاچاق به ارزش 21/743/000 ریال شدند
1395/05/23 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر این انتخابات با حضور اعضاء انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان برگزار گردید.
1395/05/23 10:35
بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت طی گشت مشترک با اداره آگاهی شهرستان موفق به کشف 2000 کیلوگرم آرد خبازی شدند
1395/05/11 08:30
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر این جلسه که با حضور صوفی معاون برنامه ریزی و اداری مالی درویشی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اسلامشهر ،شایسته رئیس اداره حفاظت محیط زیست

تماس با ما

اسلامشهر - ایستگاه نوری - ساختمان تجاری اداری میلاد نور طبقه چهارم
02156353102
02156353106
info@escommerce.ir

آمار بازدید

2.09K
2348
164
257
2.09K